Peticione në Gjermania

Njoftimi i peticioneve të reja në Gjermania

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.

të dhëna bazike

Përfaqësues të zgjedhur
Bundeskanzler Olaf Scholz
Banorët
84 358 845
lejohet të votojë
~ 63.000.000

të dhëna kuorum

Kuorumi i openPetition (nënshkrime)
50 000
Peticion për një referendum (nënshkrime)
nicht zulässig
Peticion për një referendum (nënshkrime)
nicht zulässig
Amendament kushtetues (nënshkrime)
nicht zulässig

informacioni kontaktit

Faqja e internetit
http://www.bundestag.de/
Peticion me shkrim në adresën postare
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011Berlin
adresa e E-mail
post.pet@bundestag.de

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani