Peticione në Gjermania

Njoftimi i peticioneve të reja në Gjermania

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.


të dhëna bazike

Përfaqësues të zgjedhur
Bundeskanzler Olaf Scholz
Banorët
84 270 625
lejohet të votojë
~ 63.000.000

të dhëna kuorum

Kuorumi i openPetition (nënshkrime)
50 000
Peticion për një referendum (nënshkrime)
nicht zulässig
Peticion për një referendum (nënshkrime)
nicht zulässig
Amendament kushtetues (nënshkrime)
nicht zulässig

informacioni kontaktit

Faqja e internetit
http://www.bundestag.de/
Peticion me shkrim në adresën postare
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011Berlin
adresa e E-mail
post.pet@bundestag.de

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani