Ψηφίσματα στην Φραγκφούρτη

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Φραγκφούρτη

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


Φραγκφούρτη Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Φραγκφούρτη?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

Βασικές πληροφορίες:
Κρατίδιο (Bundesland): Έσση
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος: Oberbürgermeister Peter Feldmann
πληθυσμός: 701.350
δικαίωμα ψήφου: ~ 530.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    4.000
Αίτηση κατοίκων /αίτηση πολιτών: (υπογραφές) nicht zulässig
Bürgerbegehren: (υπογραφές) nicht zulässig
Bürgerentscheid: (ψήφους) nicht zulässig
Πληροφορίες επικοινωνίας
Ιστοσελίδα:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
Κοινοβούλιο:: Κατάλογος βουλευτών
Δημόσια ψηφίσματα:
Ηλεκτρονικές αναφορές τύπου:
Αναφορά γραπτώς σε ταχυδρομική διεύθυνση: Oberbürgermeister Peter Feldmann

Email:Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα