Petície v Frankfurt nad Mohanom

Oznamovanie nových petícií v Frankfurt nad Mohanom

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Frankfurt nad Mohanom Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Frankfurt nad Mohanom?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Základné informácie
štát: Hesensko
Zvolený zástupca : Oberbürgermeister Peter Feldmann
Obyvatelia: 701.350
oprávnený hlasovať : ~ 530.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    4.000
Žiadosť o pobyt / žiadosť občanov: (Podpisy) nicht zulässig
Bürgerbegehren: (Podpisy) nicht zulässig
Bürgerentscheid: (Spravne) nicht zulässig
kontaktné údaje
webová stránka:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície :
Online formulár:
Písomná petícia na poštovú adresu : Oberbürgermeister Peter Feldmann

e-mail:Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz