Ψηφίσματα στην Hamburg

Benachrichtigung über neue Petitionen in Hamburg

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region.
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert wird. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.


Hamburg Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Hamburg?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Ψηφίσματα σε μέρη από Hamburg

Hamburg-Mitte (14) Hamburg-Nord (4) Harburg (4) Wandsbek (3) Bergedorf (3) Altona (1) Eimsbüttel (0)
Βασικές πληροφορίες:
Χώρα: Deutschland
Gewählter Vertreter: Erster Bürgermeister Peter Tschentscher
Einwohner: 1.783.975
Wahlberechtigt: ~ 1.300.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    7.100
Πρόταση για δημοψήφισμα με συλλογή υπογραφών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Volksbegehren): (υπογραφές) ~ 66.000
Δημοψήφισμα με συλλογή υπογραφών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Volksentscheid): (ψήφους) ~ 270.000
Αναθεώρηση του Συντάγματος: (ψήφους) 0
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα: http://www.hamburg.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen: https://www.buergerschaft-hh.de/eingaben
Petition schriftlich an Postadresse: Geschäftsstelle des Eingabenausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft
Schmiedestraße 2
20095 Hamburg
Email: eingabedienste@bk.hamburg.de


Απόψεις για την openPetition Keine Abschiebung der Familie Mohammad

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden