Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Fredermann

Niedersächsischer Landtag σε Κάτω Σαξωνία

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 06.05.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Dirk Toepffer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Απέχω.

  In der landesweit geführten Debatte rund um die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) und den vielen Gesprächen unserer Fraktion mit Fachkräften, Verbänden und Familien ist deutlich geworden, dass die gesellschaftlichen Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung auf der einen Seite und die realen Arbeitsbedingungen in unseren Kindertageseinrichtungen auf der anderen Seite nicht mehr stimmig ineinandergreifen.

  Die Haltung der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist hier klar: Die Kita ist die erste Bildungseinrichtung, die unsere Kinder besuchen. Das neue KiTaG muss die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche frühkindliche Bildung schaffen – gemeinsam mit den Fachkräften und nicht auf ihren Schultern. Auch die CDU-Fraktion

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.10.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Fridays for Future Niedersachsen / Klimaschutz. Jetzt!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnner

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 07.03.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften

  CDU, τελευταία έκδοση 11.01.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  In der letzten Wahlperiode habe ich mich gegen eine Pflegekammer mit Ihrer Zwangsmitgliedschaft ausgesprochen. Dieses sehe ich auch heute noch so. Nicht desto trotz habe ich für die Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU für die Zeit bis 2022 gestimmt. Diese Vereinbarung sagt zur Pflegekammer folgendes aus:
  Die Landespflegekammer befindet sich in der gesetzlich vorgesehenen Vorbereitungs- und Umsetzungsphase für die im März 2018 anstehenden Kammerwahlen. Zur Hälfte der Legislaturperiode evaluieren wir die Wirkungen und die Organisation der Pflegekammer.
  Darüberhinaus halte das Vorgehen bezüglich der "Zwangsbeitragserhebung" für falsch. Die meisten Pflegenden werden mit Sicherheit nicht das Höchsteinkommen erzielen und sie zu verpflichten nachzuweisen, dass sie weniger verdienen, ist das falsch Signale gerade für eine so umstrittene Kammer!

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater - Keine Kulturwüste in Niedersachsen!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 09.10.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 12.07.2018

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Es gilt die Kommunale Selbstverwaltung. Die Kommunen entscheiden über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und die Form der Erhebung (Wiederkehrende Beiträge, Grundsteuererhöung oder Einzelabrechung der Maßnahmen und Umlegung auf die Grundstückseigentümer. Persönlich favorisiere ich Lösungen, die eine Umlegung der Belastung auch auf die Mieter ermöglichen. Es darf nicht sein, dass die Grundstückseigentümer die gesamte Last tragen.
  Ich sehe zur Zeit keinen finanzielle Spielraum, dass das Land Niedersachsen diese Kosten für die Kommunen übernimmt.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Sonntags Flohmärkte

  CDU, τελευταία έκδοση 25.10.2017

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Frau Ministerin, erhalten Sie unsere schulische Vielfalt und das Elternrecht auf freie Schulwahl!

  CDU, τελευταία έκδοση 12.05.2015

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die schulische Vielfalt muss erhalten werden!

Rainer Fredermann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 15.10.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Langenhagen
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Fredermann
Ιστοσελίδα: http://www.rainer-fredermann.de
Facebook: https://www.facebook.com/R.Fredermann
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition