изборни длъжности Wolfgang Wiehle

Deutscher Bundestag в / след Германия

Член на комисиите:
Wolfgang Wiehle
страна : AfD
фракция: AfD
Избрано на: 24.09.2017
избори: 2021
избирателен район: München-Süd
функция: 2. Verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang Wiehle
уебсайт: https://www.wolfgang-wiehle.de/
Twitter: https://twitter.com/WolfgangWiehle
Facebook: https://www.facebook.com/W.Wiehle/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега