Blog

Свържете се с openPetition

Публикации и материали

  • Атлас с петиции за 2018/19 (PDF)
  • Документ: Петициите като инструмент за обществено участие с нисък праг (PDF)
  • Годишен и доклад за прозрачност (PDF)
  • Документи за позицията Petitionsrecht (PDF)
  • Участие в магистърска теза (PDF)

текущи колекции

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International