Blog

OpenPetition ile ağ örgüsü

Yayınlar ve Materyal

  • 2018/19 Dilekçe Atlası (PDF)
  • Makale: Düşük eşikli halk katılımı için bir araç olarak dilekçeler (PDF)
  • Yıllık ve Şeffaflık Raporu (PDF)
  • Belgeleri dilekçe hakkı olarak konumlandırma (PDF)
  • Yüksek lisans tezi çevrimiçi katılım (PDF)

devam eden koleksiyonlar

Sivil katılımı güçlendirmek için yardımcı olun. Bağımsız kalırken endişelerinizi duyurmak istiyoruz.

Şimdi Bağış yap

openPetition uluslararası