Blog

Spojenie s openPetition

Publikácie & materiál

  • Petičný Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papier: Petície ako nástroj nízkoprahových účasti verejnosti (PDF)
  • Výročná správa a správa o transparentnosti (PDF)
  • Pozičné príspevky práva na petíciu (PDF)
  • Účasť na magisterských prácach online (PDF)

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International