Region: Cologne
Media

oświadczamy że w pełni ufamy naszemu arcybiskupowi Rainer Maria kardynał Woelki

Petition is directed to
Erzbistum Köln
2.784 Supporters
Collection finished
  1. Launched 20/02/2021
  2. Collection finished
  3. Submission on the 03 Mar 2021
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

My, inicjatywta dla kardynała Woelki, oświadczamy, że w pełni ufamy naszemu arcybiskupowi, Rainer Maria kardynał Woelki. Prosimy o to, aby pomimo ataków z rożnych stron, mógł nadal w komunii z Ojcem Świętym czynić posługę duszpasterską w archidiecezji Kolońskiej.

Reason

Uzasadnienie

28.01.2021 „Diözosenrat der Katholiken“ w arcybiskupstwie kolońskim tymczasowo zawiesił współprace w projekcie „Pastoralen Zukunft“. Równocześnie apeluję się, żeby kierownictwo diecezji, wzieło osobistą odpowiedzialność za wyjaśnienie nadużyć seksualnych.

„Jako autorytet moralny, arcybiskup totalnie zawiódł.” „Nieakceptowalne zachowanie kierownictwa diecezji, stale zniszczyło zaufanie ludzi do kościoła i jest nie do naprawienia.”

Ustosunkowanie

Abstrahując od tego, że powyższe wypowiedzi są bardziej niż wątpliwe, są one przedstawiane w kontekście restrukturyzacji archidiecezji kolońskiej. Powstaje pytanie, czyżby jedna sprawa nie była wykorzystywana do rozwiązania drugiej.

Artykuły lokalnej prasy nawiązujące do spraw nadużyć oraz wprost niszczące reputację ataki przeciwko kardynałowi Woelki sprawiają wrażenie, że kierownictwu biskupstwa nie chodzi o złagodzenie cierpienia ofiar oraz o ukaranie sprawców, tylko dalsze tuszowanie takich spraw.

Główny Argument

Głównym argumentem w sprawie nadużyć jest zatrzymanie opinii prawnej monachijskiej kancelarii Westphal Spilker Wastl. Zarzuca się kardynałowi Woelki, że tym działaniem, próbował tuszować nadużycia seksualne w swojej diecezji. Domniemanie archidiecezji, że opinia prawna monachijskiej kancelarii zawiera braki metodologiczne, zostało potwierdzone przez opinię prawną innej kancelarii prawnej. Nieopublikowanie opinii prawnej kancelarii Westphal Spilker Wastl, zostało przez radę diecezjalną określone jako „wątpliwe”, bez ustosunkowania się do drugiej opinii prawnej, która zarzuca monachijskiemu raportowi poważne braki w metodologi oraz naruszenie dóbr osobistych.

Kardynał Woelki sam wydał zlecenie wykonania raportu, co w sprawie niejasności takiego, daje mu prawo decyzji, czy opublikowanie go, jest wskazane lub nie. Nie można wywnioskować z decyzji nie-publikacji raportu próby tuszowania sprawy, ponieważ arcybiskup już zapowiedział publikację nowego raportu na 18 marca.

Wcześniejsze traktowanie spraw nadużyć seksualnych przez kardynała Woelki, daje nam świadectwo, że nie na miejscu jest mówienie o „moralnej porażce“. Wręcz przeciwnie, kardynał Woelki wielokrotnie interweniował natychmiastowo oraz osobiście i wyciągał konsekwencje - sprawcy byli zawieszeni w posłudze, ofiary uznawano jako takie i przyznawano odszkodowania finansowe. Już jako arcybiskup Berlina starał się o bezpośredni kontakt z osobami poszkodowanymi.

Deklaracji zaufania

My, sygnatariusze Inicjatywy na Rzecz kardynała Woelki, odrzucamy szkodliwą opinię „Rady Diecezjalnej”. Żałujemy, że rady i stowarzyszenia wypowiadają się w imieniu kościoła, nie upewniając się, czy wśród chrześcijan panuje w tej sprawie konsensus. Wyraźnie oświadczamy, że Kardynał Woelki, jako pasterz archidiecezji kolońskiej, może być pewny wsparcia wielu wierzących chrześcijan i dziękujemy Arcybiskupowi, który w swoich kazaniach i publikacjach wielokrotnie - wbrew relatywistycznym tendencjom - pilnie przekazuje przesłanie Jezusa w swojej autentyczności katolickiej, a zwłaszcza podkreśla wagę niedzielnej celebracji Eucharystii jako źródło i kulminacji życia Kościoła.

Thank you for your support, Rainer Klawki from Köln
Question to the initiator

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international