Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Γερμανία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

33.985 Υπογραφές
73 ημέρες υπόλοιπο
15.383 Υπογραφές
76 ημέρες υπόλοιπο
14.577 Υπογραφές
46 ημέρες υπόλοιπο
14.475 Υπογραφές
25 ημέρες υπόλοιπο
11.526 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο
10.999 Υπογραφές
22 ημέρες υπόλοιπο
10.825 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο
9.103 Υπογραφές
967 ημέρες υπόλοιπο
8.072 Υπογραφές
39 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα