Platforma pre občianske iniciatívy, petície, kampane

openPetition vám pomôže vytvoriť si vlastnú petíciu, zverejniť ju a zbierať podpisy.

Spojte sa s 9.484.054 s ľuďmi, aby ich vypočuli.

openPetition vás informuje o obavách občanov, ktoré sa vás týkajú.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International