Αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη

στο Θέμα Πολιτισμός

Η περίοδος εγγραφής έχει λήξει και δεν υπάρχει ακόμη απόφαση επί του θέματος.

  • 1. Δημιουργήστε
  • 2. Κινητοποιήστε
  • 3. Συνδιαμορφώστε
Νέο Ψήφισμα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα