Αναφορές, καμπάνιες,
πρωτοβουλίες πολιτών

openPetition σας υποστηρίζει για την έναρξη μιας αναφοράς: Δημιουργήστε, δημοσιεύστε, συλλέξτε υπογραφές. Έτσι δημιουργείτε την αλλαγή.

Συζητήστε σημαντικά θέματα με άλλους στο κοινοβουλίου και συμβουλέψτε τα μέλη του κοινοβουλίου για τις πολιτικές τους αποφάσεις!

Μαζί με 12.694.088 άτομα, μείνετε ενημερωμένοι για θέματα που σας επηρεάζουν:

Τρέχουσες συλλογές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

144.089 Υπογραφές
146 ημέρες υπόλοιπο
25.026 Υπογραφές
117 ημέρες υπόλοιπο
22.230 Υπογραφές
37 ημέρες υπόλοιπο
21.123 Υπογραφές
166 ημέρες υπόλοιπο
20.435 Υπογραφές
68 ημέρες υπόλοιπο
16.725 Υπογραφές
149 ημέρες υπόλοιπο
11.227 Υπογραφές
30 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα