Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 13 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Γερμανία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

36.677 Υπογραφές
62 ημέρες υπόλοιπο
15.743 Υπογραφές
63 ημέρες υπόλοιπο
13.950 Υπογραφές
27 ημέρες υπόλοιπο
13.457 Υπογραφές
9 ημέρες υπόλοιπο
9.754 Υπογραφές
845 ημέρες υπόλοιπο
9.229 Υπογραφές
23 ημέρες υπόλοιπο
9.050 Υπογραφές
84 ημέρες υπόλοιπο
8.975 Υπογραφές
206 ημέρες υπόλοιπο
8.885 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα