Λαϊκή εκπρόσωπος Ines Springer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Nach 35 Jahren: Familie Pham/Nguyen muss in Deutschland bleiben! #‎phamphisonbleibt

CDU

τελευταία εγγραφή στο 24/08/2022
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά #Holzberg Biotop-Rettung jetzt!

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 28/07/2022

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christian Hartmann. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
Απέχω.

Unter der DRUCKSACHE 7/10141 wurde für das Anliegen „Holzberg bei Böhlitz als Hotspot der Natur- und Artenvielfalt vor der Zerstörung bewahren und schnellstens rechtlich schützen!“ eine Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr am 6. September 2022 beantragt. In dieser Anhörung werden zahlreiche Sachverständige zum Thema gehört, damit sich die Abgeordneten des Ausschusses ein objektives Bild über den Sachverhalt machen können. Die CDU-Landtagsfraktion wird daher erst nach der Anhörung im Ausschuss, und unter Berücksichtigung der vorgetragenen Fakten, Stellung zum Sachverhalt nehmen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 21/11/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christian Hartmann. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
Απέχω.

(Technischer Fehler: Der Eintrag [Beschluss der Fraktion] ist in diesem Fall nicht zutreffend.)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen meiner Fraktion möchte ich dazu folgende Stellungnahme abgeben: Sowohl der Facharbeitskreis unserer Fraktion als auch ich haben in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Staatsregierung über die Wiedereröffnung der Musikschulen diskutiert. Im Rahmen des Parlamentsbeteiligungsverfahrens zur Neufassung der Corona-Schutzverordnung hat unser Arbeitskreis Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus in seiner Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass er die Öffnung der Musikschulen empfiehlt. In der heutigen Kabinettssitzung hat man sich schließlich auf den Kompromiss geeinigt, die Musikschulen für den Einzelunterricht, unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienereglungen, zu öffnen. Diesen Kompromiss trage ich mit.

Eine generelle Öffnung der Musikschulen ist in Anbetracht der erheblichen Infektionsdynamik, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, derzeit nicht angezeigt. Allein in fünf Landkreisen liegen die 7-Tage-Inzidenzwerte derzei6t deutlich über 200 infizierten Personen. Noch drastischer stellt sich die Lage bei den intensivmedizinisch betreuen Personen dar. Seit dem 1. Oktober ist diese Zahl von 12 Personen bis heute auf 348 Personen angestiegen (siehe www.intensivregister.de). Wollen wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern, ist es dringend notwendig, die Dynamik des Infektionsgeschehens zu bremsen und die Zahl möglicher persönlicher Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Daher habe ich mich zur Forderung der Petition enthalten.

Freundliche Grüße

Christian Hartmann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kindergarten free of charge for all - abolish pre-school fees!

CDU

τελευταία εγγραφή στο 26/10/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kostenfreie Kinderbetreuung - Kita-Gebühren abschaffen in Sachsen

CDU

τελευταία εγγραφή στο 26/10/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für eine bewegte Schulzukunft unserer Kinder und Jugendlichen

CDU

τελευταία εγγραφή στο 09/03/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Begrenzung der Wolfspopulation

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 28/10/2017

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Die Entwicklung der Wolfspopulation in Sachsen ist nicht mit der, der meisten anderen Bundesländer zu vergleichen. Daher müssen in Sachsen andere Maßnahmen zur Begrenzung der Population möglich sein. Für eine fachlich korrekte Bewerteung ist eine gemeinsam Betrachtung mit Polen sinnvoll. Ich bin für eine Begrenzung mit Augenmaß.

Γνωμοδότηση για την αναφορά "Stopp dem Verfassungsbruch! Für eine faire Finanzierung freier Schulen im Freistaat Sachsen!"

CDU

τελευταία εγγραφή στο 26/05/2015
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen den Dresdner Fernsehturm wieder als touristisches Ausflugsziel für unsere Region

CDU

τελευταία εγγραφή στο 12/05/2015
Καμία απάντηση

Ines Springer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
Νέες εκλογές: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Zwickau 4
Αξίωμα: Präsidium (Mitglied)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ines Springer
Ιστοσελίδα: http://www.ines-springer.de
Facebook: https://www.facebook.com/inesspringer
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα