Λαϊκή εκπρόσωπος Ines Springer

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία - Έχει παραιτηθεί

Μέλος των Επιτροπών:
Ines Springer - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Zwickau 4
Αξίωμα: Fraktion (stellv. Vorsitzende)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ines Springer
Ιστοσελίδα: http://www.ines-springer.de
Facebook: https://www.facebook.com/inesspringer
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition