Zástupca ľudu Ines Springer

Sächsischer Landtag v Sasko - Eliminované

Ines Springer - Eliminované
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Zvolené : 31.08.2014
Nové voľby: 2024
Volebný obvod: Zwickau 4
funkcia: Fraktion (stellv. Vorsitzende)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ines Springer
webová stránka: http://www.ines-springer.de
Facebook: https://www.facebook.com/inesspringer
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International