Εκλεγμένος επρόσωπος Johannes Huber

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen

  AfD, τελευταία έκδοση 05.02.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Als erstes möchte ich mich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages für das wichtige Engagement zum Schutze unserer Kinder vor sexueller Gewalt, Kinderpornographie und Vernachlässigung bedanken. Dieses wichtige Anliegen verdient größte Aufmerksamkeit und Hingabe. Es gilt, die schwächsten unserer Gesellschaft zu schützen - unsere Kinder.

  Die AfD-Bundestagsfraktion hat bereits in zahlreichen Anträgen und Pressemitteilungen Stellung zu dieser Problematik bezogen. Zuletzt forderten wir als AfD-Bundestagsfraktion die Bundesregierung in unserem Antrag „Kinder gegen sexuelle Gewalt wirksam schützen“ (BT-Drucksache 19/20667) auf, dafür Sorge zu tragen, dass Gerichte und Ermittlungsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland personell und materiell

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά ARTENSCHUTZ INS GRUNDGESETZ - Biodiversität und Ökosystemleistungen erhalten!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 04.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Digital-KITA? - NEIN! // Ja zu konstruktiven Bildungsinvestitionen!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 20.03.2018
  Καμία απάντηση


Johannes Huber
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Freising
Αξίωμα: Fraktion (Sprecher für Petitionen)
Ιστοσελίδα: http://www.johanneshuber.bayern
Twitter: http://www.twitter.com/huber_afd
Facebook: https://www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD.MdB.Bayern/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition