Εκλεγμένος επρόσωπος Matthias Rößler

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία - Έχει παραιτηθεί

Dr. Matthias Rößler - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Meißen 4
Αξίωμα: Präsidium (Präsident)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Rößler
Ιστοσελίδα: http://www.roessler-matthias.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition