Zvolení zástupcovia ľudí Matthias Rößler

Sächsischer Landtag v Sasko - Eliminované

Dr. Matthias Rößler - Eliminované
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Zvolené : 31.08.2014
Nové voľby: 2024
Volebný obvod: Meißen 4
funkcia: Präsidium (Präsident)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Rößler
webová stránka: http://www.roessler-matthias.de
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International