Zvolení zástupcovia ľudí Volker Meyer

Niedersächsischer Landtag v Dolné Sasko


Volker Meyer
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Zvolené : 15.10.2017
Nové voľby: 2022
Volebný obvod: Syke
funkcia: Fraktion (Migrations-, Integrationspolitischer Sprecher), Fraktion (Gesundheitspolitischer Sprecher), Fraktion (Familienpolitischer Sprecher), Fraktion (Frauen- und Gleichstellungspolitischer Sprecher), Fraktion (Sozialpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Meyer
webová stránka: https://www.volker-meyer.eu
Nahláste chyby v údajoch
Ja som Volker Meyer

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International