Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε κάποιο πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 13 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Γερμανία

στο Θέμα Υγεία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

10.262 Υπογραφές
729 ημέρες υπόλοιπο
3.516 Υπογραφές
79 ημέρες υπόλοιπο
3.296 Υπογραφές
63 ημέρες υπόλοιπο
2.997 Υπογραφές
29 ημέρες υπόλοιπο
2.490 Υπογραφές
16 ημέρες υπόλοιπο
1.569 Υπογραφές
60 ημέρες υπόλοιπο
1.287 Υπογραφές
56 ημέρες υπόλοιπο
857 Υπογραφές
90 ημέρες υπόλοιπο
778 Υπογραφές
29 ημέρες υπόλοιπο
759 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα