Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η αιτία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

13.531 Υπογραφές
84 ημέρες υπόλοιπο
9.100 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
7.203 Υπογραφές
189 ημέρες υπόλοιπο
3.117 Υπογραφές
47 ημέρες υπόλοιπο
2.478 Υπογραφές
7 ημέρες υπόλοιπο
2.443 Υπογραφές
49 ημέρες υπόλοιπο
1.770 Υπογραφές
67 ημέρες υπόλοιπο
1.657 Υπογραφές
37 ημέρες υπόλοιπο
1.387 Υπογραφές
57 ημέρες υπόλοιπο
1.280 Υπογραφές
122 ημέρες υπόλοιπο
1.150 Υπογραφές
37 ημέρες υπόλοιπο
1.113 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
978 Υπογραφές
23 ημέρες υπόλοιπο
940 Υπογραφές
164 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα