Αναφορές, καμπάνιες,
πρωτοβουλίες πολιτών

openPetition σας υποστηρίζει για την έναρξη μιας αναφοράς: Δημιουργήστε, δημοσιεύστε, συλλέξτε υπογραφές. Έτσι δημιουργείτε την αλλαγή.

Συζητήστε σημαντικά θέματα με άλλους στο κοινοβουλίου και συμβουλέψτε τα μέλη του κοινοβουλίου για τις πολιτικές τους αποφάσεις!

Μαζί με 12.689.302 άτομα, μείνετε ενημερωμένοι για θέματα που σας επηρεάζουν:

Τρέχουσες συλλογές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

144.048 Υπογραφές
149 ημέρες υπόλοιπο
24.845 Υπογραφές
120 ημέρες υπόλοιπο
22.227 Υπογραφές
40 ημέρες υπόλοιπο
20.655 Υπογραφές
169 ημέρες υπόλοιπο
18.021 Υπογραφές
71 ημέρες υπόλοιπο
15.565 Υπογραφές
152 ημέρες υπόλοιπο
11.094 Υπογραφές
33 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα