Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.689.204

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

24.840 Signaturer
120 dagar återstående
22.227 Signaturer
40 dagar återstående
20.516 Signaturer
169 dagar återstående
17.951 Signaturer
71 dagar återstående
15.475 Signaturer
152 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu