Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor verzoekschriften en politieke dialoog

Zie je een probleem en wil je er iets aan doen? Je bent niet alleen! 12 miljoenen mensen worden betrokken op ons platform om actief sociale problemen aan te pakken.

Elke dag gedijen mensen met online petities. Wij ondersteunen uw campagne van creatie tot levering.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - hoe groot of klein je doel ook is.

Wat wil je vandaag veranderen?

Lopende collecties — Duitsland

Pagina 3

3.971 handtekeningen
173 dagen overblijvend
3.853 handtekeningen
51 dagen overblijvend
3.712 handtekeningen
51 dagen overblijvend
3.413 handtekeningen
80 dagen overblijvend
3.340 handtekeningen
230 dagen overblijvend
3.220 handtekeningen
115 dagen overblijvend

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten