След приключване на диалога с приемателя

по темата Процедура

Проблеми, които са били обсъдени публично с получателя и са прекратени с решение на лицата, вземащи решения.

  • 1. Създайте
  • 2. Мобилизиране
  • 3. Участвайте
Започнете петицията

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега