Μετά το τέλος του διαλόγου με τον δέκτη

στο Θέμα Μεταφορές

Αιτήματα που συζητήθηκαν δημόσια με τον παραλήπτη και τερματίστηκαν με απόφαση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

  • 1. Δημιουργήστε
  • 2. Κινητοποιήστε
  • 3. Συνδιαμορφώστε
Νέο Ψήφισμα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα