Úspěšné obavy

na toto téma Žít

Tyto iniciativy dosáhly nebo částečně splnily svůj cíl. Když je iniciativa úspěšná, iniciátoři se rozhodnou. Co váš závazek a petice mohou udělat, se dozvíte zde.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition je vytvořit volný a neziskový platformu, na které občané společným zájmem veřejnosti, organizovat a zapojit se do dialogu s politikou.

Podporujeme

openPetition International