Mislykkede bekymringer

om emnet Helse

Problemer som ikke lyktes, enten fordi initiativtakerne trakk seg eller ikke sendte dem inn (innen 12 måneder etter abonnementets slutt) eller fordi beslutningstakerne ikke svarte (innen 12 måneder etter innsending) eller fordi beslutningstakerne ikke tok en beslutning (innen 24 måneder etter innlevering).

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå