Εκλεγμένος επρόσωπος Alexander Winkelmann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Ermöglichen eines Bürgerentscheids über die Citybahn in Wiesbaden!

FDP τελευταία επεξεργασία στο 06/02/2018

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

Bei einem solchen Projekt, das kein Thema im vergangenen Kommunalwahlkampf war, ist es zwingend notwendig, dass die Politik hier nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger entscheidet. Insbesondere die hohen Kosten, die die Handlungsfähigkeit im städtischen Haushalt dauerhaft beeinträchtigen werden, bedürfen zwingend der Zustimmung bzw. eben der Ablehnung der Bürgerinnen und Bürger. - Bei einem entsprechenden Bürgerentscheid ist allerdings der zuständige Dezernent in der Pflicht eine neutrale Information der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, wo insbesondere die entstehenden Kosten deutlich werden. Bisher diente die - mit einem Millionenbudget ausgestattete - Öffentlichkeitsarbeit leider hauptsächlich der Meinungsmache pro Bahn. - ein Antrag für die Durchführung eines Bürgerentscheids ist durch die FDP-Fraktion für die Stadtverodnetenversammlung morgen gestellt. Die Stadtverordnetenversammlung tagt ab 16 Uhr im Rathaus.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sanierungsstau an Wiesbadener Schulen abbauen

FDP τελευταία επεξεργασία στο 27/10/2017


Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Bildung und der damit verbundene Zustand der Schulen muss eine höhere Prioriät in der Wiesbadener Kommunalpolitik haben. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Prioritätensetzung im städtischen Haushalt. Die Kooperation aus SPD, CDU und Grünen könnte hier mehr tun. Ich bin gespannt, ob insbesondere die Grünen hier in den Haushaltsverhandlungen die entsprechende Position durchsetzen können oder andere Prioriäten einen höheren Stellenwert genießen werden. Sollte eine Erhöhung des Schulbudgets durch die Grünen als Teil der Stadtregierung nicht durchgesetzt werden, wäre die Unterstützung dieser Initiative durch die Grünen hier nur Effekthascherei.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Helft uns die Abschiebung unserer Mitschüler zu verhindern !!

FDP

τελευταία εγγραφή στο 13/06/2017
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Wiesbadener Nachtleben und Gestüt Renz

FDP

τελευταία εγγραφή στο 01/03/2017
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gehwegreinigung in Bürgerhand

FDP

τελευταία εγγραφή στο 26/05/2016
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Erhöhung der Hundesteuer in Wiesbaden

FDP

τελευταία εγγραφή στο 26/05/2016
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά HAUS DER STADTKULTUR: Stadtmuseum ins Alte Gericht! Keine Umnutzung für „hochwertiges Wohnen“

FDP

τελευταία εγγραφή στο 26/05/2016
Καμία απάντηση

Alexander Winkelmann
κόμμα: FDP
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα