Jahr: 2017

7.04.2017

Meilensteine

Das Quorum auf openPetition

trenutni peticije

pokaži sve peticije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International