Petice v Bádensko-Württembersko

Oznámení o nových peticích v Bádensko-Württembersko

Dejte mi vědět o nových peticích v této oblasti.
Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude uložena za účelem předání peticí. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

základní informace o hotelu

země
Německo
Zvolený zástupce
Ministerpräsident Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Länder
Obyvatelstvo
10 750 000
oprávněn hlasovat
~ 8.100.000

kvorum data

kvorum petice (hlasy)
21 000
Petice (Podpisy)
~ 1.300.000
Referendum (hlasy)
~ 2.700.000
Ústavě (hlasy)
~ 4.000.000

kontakt

Petice písemně na poštovní adresu
Landtag von Baden-Württemberg (Petitionsausschuss)
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart
E-mailová adresa
petitionen@landtag-bw.de
nezodpovězený : 124 / Odmítám : 10 / Souhlasím / převážně souhlasím : 5 / Zdržuji se hlasování : 2 / Žádný názor : 1
Připomínky k otevřené petici G9 jetzt! - Baden-Württemberg

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní