Petície v Bádensko-Württembersko

Oznamovanie nových petícií v Bádensko-Württembersko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Základné informácie

krajina
Nemecko
Zvolený zástupca
Ministerpräsident Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Länder
Obyvatelia
10 750 000
oprávnený hlasovať
~ 8.100.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
21 000
Referendum (Podpisy)
~ 1.300.000
Referendum (Spravne)
~ 2.700.000
Ústavná zmena (Spravne)
~ 4.000.000

kontaktné údaje

Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu
Landtag von Baden-Württemberg (Petitionsausschuss)
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart
E-mailová adresa
petitionen@landtag-bw.de
neodpovedané: 124 / Odmietam : 10 / Súhlasím / prevažne súhlasím : 5 / Zdržiavam sa hlasovania: 2 / Žiadny názor : 1
Pripomienky k openPetition G9 jetzt! - Baden-Württemberg

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz