Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

6 686 nënshkrime të reja

9 699 nënshkrimet
14 ditë mbetur

3 556 nënshkrime të reja

3 556 nënshkrimet
176 ditë mbetur

1 332 nënshkrime të reja

19 094 nënshkrimet
51 ditë mbetur

1 120 nënshkrime të reja

955 nënshkrime të reja

955 nënshkrimet
178 ditë mbetur

886 nënshkrime të reja

2 671 nënshkrimet
45 ditë mbetur

751 nënshkrime të reja

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani