Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

Виждате проблем и искате да направите нещо по въпроса? Не си сам! 12 милиони хора се включват в нашата платформа, за да се справят активно със социалните проблеми.

Всеки ден хората процъфтяват с онлайн петиции. openPetition поддържа вашата кампания от създаването до разпространението до доставката.

openPetition е политически неутрална, с нестопанска цел и независима.
Даваме на всеки глас – без значение колко голяма или малка е каузата ви.

Текущи колекции

Понастоящем тези инициативи могат да бъдат подписани. Сортиране по броя на подписите.

30.243 подписи
114 дни оставащ
4.326 подписи
2 дни оставащ
4.189 подписи
155 дни оставащ
3.098 подписи
340 дни оставащ
2.734 подписи
305 дни оставащ

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега