Din röst skapar ändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

Ser du ett problem och vill göra något åt det? Du är inte ensam! 12 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag trivs människor med online-petitioner. openPetition stödjer din kampanj från skapande till distribution till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende.
Vi ger alla en röst - oavsett hur stor eller liten din sak är.

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

30.250 Signaturer
114 dagar återstående
4.327 Signaturer
2 dagar återstående
4.189 Signaturer
155 dagar återstående
3.098 Signaturer
340 dagar återstående
2.734 Signaturer
305 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu