Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

Ziet u een probleem en wilt u er iets aan doen? Je bent niet alleen! 13 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Doorlopende collecties — Duitsland

naar thema Vervoer

Deze initiatieven kunnen momenteel worden ondertekend. Gesorteerd naar aantal ondertekeningen.

3.445 handtekeningen
79 dagen overblijvend
1.434 handtekeningen
93 dagen overblijvend
507 handtekeningen
13 dagen overblijvend
335 handtekeningen
187 dagen overblijvend

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen