Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — Tyskland

på tema Trafik

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

2 282 Signaturer
67 dagar återstående
2 008 Signaturer
105 dagar återstående
1 485 Signaturer
219 dagar återstående
847 Signaturer
76 dagar återstående
489 Signaturer
39 dagar återstående
387 Signaturer
70 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu