Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

12 875 nënshkrime të reja

35 635 nënshkrimet
16 ditë mbetur

2 347 nënshkrime të reja

1 240 nënshkrime të reja

1 177 nënshkrime të reja

1 177 nënshkrimet
88 ditë mbetur

1 006 nënshkrime të reja

1 006 nënshkrimet
86 ditë mbetur

973 nënshkrime të reja

973 nënshkrimet
89 ditë mbetur

704 nënshkrime të reja

20 481 nënshkrimet
14 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani