Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella framställningar

13 609 nya signaturer

36 436 Signaturer
15 dagar återstående

3 012 nya signaturer

3 015 Signaturer
87 dagar återstående

1 225 nya signaturer

1 225 Signaturer
87 dagar återstående

1 219 nya signaturer

1 080 nya signaturer

1 080 Signaturer
88 dagar återstående

1 039 nya signaturer

1 039 Signaturer
85 dagar återstående
20 548 Signaturer
13 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu