Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Актуални петиции

10 707 нови подписа

44 718 Подписи
10 дни оставащи

5 481 нови подписа

7 051 Подписи
82 дни оставащи

3 249 нови подписа

3 251 Подписи
99 дни оставащи

1 720 нови подписа

1 116 нови подписа

1 004 нови подписа

790 нови подписа

1 135 Подписи
82 дни оставащи

722 нови подписа

21 022 Подписи
0 дни от колекцията

590 нови подписа

1 223 Подписи
83 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега