Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Актуални петиции

6 798 нови подписа

13 345 Подписи
76 дни оставащи

6 307 нови подписа

50 700 Подписи
4 дни оставащи

2 390 нови подписа

2 102 нови подписа

1 441 нови подписа

4 593 Подписи
93 дни оставащи

787 нови подписа

787 Подписи
88 дни оставащи

770 нови подписа

770 Подписи
86 дни оставащи

736 нови подписа

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега