Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

2 086 nënshkrime të reja

1 712 nënshkrime të reja

1 447 nënshkrime të reja

17 124 nënshkrimet
62 ditë mbetur

1 390 nënshkrime të reja

882 nënshkrime të reja

5 384 nënshkrimet
27 ditë mbetur

541 nënshkrime të reja

1 841 nënshkrimet
77 ditë mbetur

410 nënshkrime të reja

436 nënshkrimet
77 ditë mbetur

386 nënshkrime të reja

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani