Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella framställningar

19 524 nya signaturer

19 719 Signaturer
44 dagar återstående

2 894 nya signaturer

49 279 Signaturer
8 dagar återstående

2 708 nya signaturer

1 741 nya signaturer

1 754 Signaturer
81 dagar återstående

1 567 nya signaturer

22 100 Signaturer
71 dagar återstående

1 375 nya signaturer

1 708 Signaturer
16 dagar återstående

1 146 nya signaturer

40 912 Signaturer
16 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu