Vypršané zbierky podpisov

na Žiť

Obdobie predplatného končí za menej ako dva týždne.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz