skadimi i koleksioneve të nënshkrimeve

mbi temën Vendbanim

Periudha e nënshkrimit përfundon në më pak se dy javë.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani