Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

7 409 nënshkrime të reja

10 446 nënshkrimet
44 ditë mbetur

7 174 nënshkrime të reja

3 712 nënshkrime të reja

49 879 nënshkrimet
73 ditë mbetur

3 572 nënshkrime të reja

3 667 nënshkrimet
175 ditë mbetur

1 580 nënshkrime të reja

1 581 nënshkrimet
180 ditë mbetur

1 224 nënshkrime të reja

19 341 nënshkrimet
50 ditë mbetur

1 184 nënshkrime të reja

1 035 nënshkrime të reja

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani