Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

14 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá. Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Aktuálne petície

7 408 nových podpisov

10 444 podpisy
zostávajúce

7 168 nových podpisov

3 651 nových podpisov

49 818 podpisy
zostávajúce

3 598 nových podpisov

3 666 podpisy
zostávajúce

1 577 nových podpisov

1 578 podpisy
zostávajúce

1 225 nových podpisov

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz