Shqetësimet në vazhdim

Periudha e nënshkrimit ka përfunduar dhe akoma nuk ka vendim për këtë çështje.

  • 1. Krijoni
  • 2. Mobilizohet
  • 3. kontribuoj
Filloni një peticioni

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani