Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

16 473 neue Unterschriften

16 633 nënshkrimet
47 ditë mbetur

2 473 neue Unterschriften

21 849 nënshkrimet
74 ditë mbetur

1 476 neue Unterschriften

1 486 nënshkrimet
19 ditë mbetur

1 229 neue Unterschriften

40 435 nënshkrimet
19 ditë mbetur

1 022 neue Unterschriften

1 022 nënshkrimet
84 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani