Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη — Γερμανία

Η περίοδος εγγραφής έχει λήξει και δεν υπάρχει ακόμη απόφαση επί του θέματος.

151.680 Υπογραφές
906 ημέρες σε διάλογο
84.952 Υπογραφές
801 ημέρες σε διάλογο
72.933 Υπογραφές
97 ημέρες από τη συλλογή
70.346 Υπογραφές
188 ημέρες από τη συλλογή
70.161 Υπογραφές
164 ημέρες σε διάλογο
69.444 Υπογραφές
444 ημέρες σε διάλογο
64.838 Υπογραφές
580 ημέρες σε διάλογο
63.785 Υπογραφές
647 ημέρες σε διάλογο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα