Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Актуални петиции

13 348 нови подписа

36 155 Подписи
16 дни оставащи

2 761 нови подписа

2 764 Подписи
88 дни оставащи

1 210 нови подписа

1 210 Подписи
88 дни оставащи

1 208 нови подписа

1 053 нови подписа

1 053 Подписи
89 дни оставащи

1 024 нови подписа

1 024 Подписи
86 дни оставащи

734 нови подписа

20 527 Подписи
14 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега